Ulazak u Crnu Goru 

Crnogorski državljani koji ulaze u Crnu Goru iz Republike Srbije, Republike Kosova, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Albanije Ruske Federacije, Republike Bjelorusije, Ukrajine, Republike Sjeverne Makedonije, država članica Evropske unije i države Izrael, Švajcarske Konfederacije i Republike Moldavije, kao i državljani tih država i stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak ili su u periodu od najmanje 15 dana prije ulaska u Crnu Goru neprekidno boravili u tim državama, mogu da ulaze u Crnu Goru, bez posjedovanja testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) ili dokaza da su najmanje sedam 14 dana prije ulaska u Crnu Goru vakcinisani sa drugom dozom vakcine protiv novog koronavirusa, uz poštovanje zdravstvenih mjera, u skladu sa zdravstvenim upozorenjem Instituta.

Obaveza posjedovanja testa NE odnosi se na djecu do navršene pete godine života.