FLORA I FAUNA

Preplitanje klimatskih tipova na teritoriji Crne Gore, stalno smjenjivanje južnih i sjevernih vazdušnih struja, učinilo je da ovi predjeli budu pogodno stanište za čak oko 3600 biljnih vrsta, a među njima je veliki broj endemičnih i reliktnih. Čak 212 endemskih vrsta na Balkanu a 22 endemske vrste u Crnoj Gori.

flora montenegro

Bogatstvo vaskularne flore Prokletija procjenjuje se na blizu 2000 vrsta, te se ovaj planinski masiv može smatrati jednim od floristički i vegetacijski najbogatijih na čitavom Balkanskom poluostrvu.

Na Prokletijama je zabilježen veliki broj endema koji čine značajan dio endemične flore Balkanskog poluostrva. Od 415 zaštićenih biljnih vrsta u Crnoj Gori, Rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode Crne Gore, na prostoru Prokletija nalazi se 60. Na osnovu međunarodnih kodeksa i kriterijuma, na području Prokletija registrovano je prisustvo 42 vrste od međunarodnog značaja, odnosno 42 globalno značajne vrste koje su zbog stepena ugroženosti uključene u Evropsku crvenu listu.

Na Prokletijama do 2000m rastu četinarske šume, među kojima se javljaju šume molike i na krečnjačkoj podlozi munike, a suvati dopiru sve do 2500m.

flora Crne Gore Biogradska gora

Flora Nacionalnog parka Biogradska Gora bogata je predivnim, četinarskim i listopadnim šumama, livadama i pašnjacima. Priroda ovog parka je netaknuta zbog toga što je pod zaštitom vlasti. Nacionalni park Biogradska gora obuhvata područje najočuvanijih šuma Crne Gore, a pored Perućice u Bosni i Herciegovini predstavlja jedinu od dvije preostale prašume u Evropi. Na području parka postoji više od 2000 vrsta biljaka, od kojih su čak 86 vrsta drveća. Kako struka kaže da je čak njih 20% endemično na Balkanskom poluostrvu. Najčešće vrste drveća koje čine nevjerovatne šume u Nacionalnom parku Biogradska Gora  su smreka, bukva i jela.Postoje staba stara  više od 500 godina i visoka čak do 50 metara.

Posebno je značajno bogatstvo ljekovitog i aromatičnog bilja, divljeg voća i jestivih gljiva. Tamne šume četinara (smrča, bor, jela) zaslužne su i za ime zemlje – Crna Gora. Ovdje je i jedna od dvije evropske prašume, Biogradska gora.

flora Crne Gore

Bogastvo flore i faune, složenost ekosistema i zastupljenosti preko 1300 vrsta vaskularnih biljaka, omogućilo je Durmitoru da se nađe na UNESCO listi zaštićenih oblasti, jer predstavlja izuzetnu koncentraciju sa velikim brojem endemičnih i reliktnih vrsta. Ipak poseban značaj ima lokalitet Crna poda koji je stanište crnog bora, čija grandiozna stabla dostižu do 50 m visine,  odolevaju vremenu preko 400 godina.

Na Durmitoru raste i preko 40 vrsta samoniklih jestivih gljiva, te se smatra posebnim rezervatom u Evropi.

flora Crne Gore

 

Stara Oliva (Drevno drvo masline), koja ima starost više od 2000 godina! U 2015 je provedena naučna analiza tkiva drveta, koja je pokazala da ova maslina ima 2240 godina !!!

Stara oliva u dobrom stanju i još uvijek plodovita. Međutim, treba znati da većina lišća i maslina dolazi iz novih stabala drevnog drveta koje se blisko povezuje sa stablom Stare Olive i dalo joj impresivni obim

flora Crne Gore, stara maslina

 

Fauna:

U šumama Nacionalnih parkova mogu se naći: smejđi medvjed, vuk, divlji ris, divlja svinja, divlja mačka, divokoza, više vrsta orlova, tetrijeba i jarebica.

Mrki medvjed, Crna Gora

U Crnoj Gori, tačnije na Skadarskom jezeru se nalazi tri cetvrtine evropske ornitofauneje, koji je najveci ptičji rezervat u Evropi. Ovdje se mogu naći kolonije pelikana, kao i kormorana, čaplji, vodenog bika, crnog ibisa i mnogih drugih ptica.

Pelikan, fauna Crne Gore, Skadarsko jezero

Sign In