NAčIN PLAćANJA

Dragi korisnici naših usluga, 

Naše usluge možete platini na sledeći način:

1. Uplata gotovinom

  • U našoj poslovnici na adresi Ul. Slobode, Bijelo Polje, 84000 Crna Gora- provjerite radno vrijeme

2. Uplatom na žiro rač. agencije (uplate unutar Crne Gore):

Da bi uplata na žiro račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:

  • uplatioc: ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja
  • svrha uplate: vrsta usluge, nrp.avio karta, aranzman, smjestaj...
  • primatelj: Rams Explorer d.o.o. - Turistička agencija Rams, 84000 Bijelo Polje
  • transakcijski račun: 510-210258-57 CKB; 520-22087-65 Hipotekarna banka;

Uplatnicu ili potvrdu o uplati pošaljite putem e-maila na rams@t-com.me ili preko vibera/whatsapp-a na 069 205 600 /069 478 111

 3. Uplatom putem bankovne doznake na devizni  račun agencije za uplate iz inostranstva:

Da bi uplata na devizni račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:

  • Predračun agecije sa instrukcijama za plaćanje,
  • Vazna napomena: Ukupne troškove transfera novca plaća korisnik ulsuga. Rams ne prihvata bilo kakve troškove nastale transferom novca. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi korisnik usluga u cjelosti.

Instrukcije za plaćanje

IBAN ME25510000000021148465

SWIFT CKBCMEPG

naziv primaoca

DOO Rams Explorer

Slobode Bijelo Polje 84000, Montenegro

Swift o izvršenoj uplati pošaljite putem e-maila na rams@t-com.me ili preko vibera/whatsapp-a na 069 205 600 /069 478 111

 

4. ONLINE booking (credit card)

Nakon proslijeđenog zahtjevna za naplatu sačekajte 24 h da dobijete potvrdu rezervacije

Plaćanje usluga na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard  koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i HIPOTEKARNA BANKA i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada dobijete potvrdu o izabranoj usluzi. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

 

Zaštita podataka: Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu. 3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka. PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

 

Reklamacije: Putnik je dužan da reklamaciju, koju eventualno ima, iznese na licu mjesta u toku trajanja putovanja i zapisnički je konstatuje sa predstavnikom RAMS-a, ukoliko nema delegiranog predstavnika, sa ovlašćenim licem davaoca usluga na čiji se kvalitet usluga reklamacija odnosi. Putnik je obavezan da svoju reklamaciju u pisanom obliku uz zapisnik iz prethodnog stava dostavi RAMS-u u roku od 8 dana od dana završetka putovanja, dok će RAMS odgovoriti na reklamaciju tokom 5 radnih dana. RAMS nije obavezan uzimati na razmatranje reklamaciju koja ne ispunjava ovdje navedene uslove.

 

Povraćaj sredstava: U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

Konverzija valute: Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( € ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu karticnih kuca Visa/Mastercard

Sign In